arckep

Budakeszi előadás

Infocommunication Systems 2018.

Ellenőrző kérdések List of questions 2018

1 2018. 09. 10. Bevezetés az infokommunikációs rendszerek világába Introduction to infocommuncation systems
2 2018. 09. 17. Vezetékes átviteli rendszerek (sodrott érpárak, koaxiális kábelek, fényvezető kábelek) Wireline transmission systems (twistedd pair, coaxial, fibre)
3 2018. 09. 24. Rádiós átviteli rendszerek alapjai (földfelszíni, cellás, műholdas) Radio based transmission systems (terrestrial, cellular, satellite)
4 2018. 10. 01. Kódolás, nyalábolás, kapcsolás rendszerei, megoldásai Coding, multiplexing, swithing systems
5 2018. 10. 08. Hálózat struktúrák, PSTN hálózatok, gerinchálózatok Network structures, PSTN networks, core networks
6 2018. 10. 15. Mobil hálózatok és rendszerek Mobile networks and systems
  2018. 10. 22. Nemzeti ünnep National holiday
  2018. 10. 29. Őszi szünet Autumn holiday
7 2018. 11. 05. Műsorközklő rendszerek, IPTV Media systems, IPTV
8 2018. 11. 12. Zárthelyi,  Written test
9 2018. 11. 19. Magánhálózatok, épületen belüli hálózatok, infokommunikációs szolgáltatások Private systems, indoor networks, infocom services
10 2018. 11. 26. ADSL megoldások, hálózati végberendezések, szolgáltatások nyújtásának szabályai ADSL systems, terminals, regulation of infocom service provision
11 2018. 12. 03. Rádiós adathálózatok (WiFi, WiMAX, bluetooth) Radio based data networks (WIFI, , bluetooth, zig bee, LTE, WiMax)
12 2018. 12. 10. Összefoglaló, az infokommunikációs rendszerek és szolgáltatások következő generációi Summary, next generations os infocom networks and services
Written test 2 (for students who failed written test 1)


Szigorlati kérdések 2018

WiFi hálózatok tervezése (Mérnökkamara előadás segédanyaga)
Gigabites DSL (Mérnökkamara előadás segédanyaga)
ITF_2018_V4.pptx
Gordos1969.mp4

Távközlő hálózatok tervezése 2018
10:15 - 12 12:15-14
1 14.szept A hálózattervezés sajátosságai
Gazdasági számítások
2 21.szept Forgalmi méretezés - veszteséges rendszerek
Forgalmi méretezés - várakozásos rendszerek
3 28.szept Router méretezés forgalmi adatok alapján
Forgalmi méretezés -gyakorlat
Megoldandó feladatok
4 05.okt Hálózatok megbízhatósága és biztonsága
Hálózattervezés megbízhatósági szempontok alapján
5 12.okt A STEM modell
Egyéni feladat kitűzés, konzultáció
A FELADAT
6 19.okt Wifi hálózatok jellemzői
Wifi hálózat tervezés
7 26.okt GSM hálózat tervezése I.
GSM hálózat tervezése II.

02.nov Őszi szünet Őszi szünet
8 09.nov Cellatervezési gyakorlat
A hálózattervezéssel kapcsolatos jogszabályok
9 16.nov XDSL hálózat tervezés
5G Architektúra
5G tervezés
10 23.nov Fényvezetős hozzáfárási hálózat tervezése
Fényvezető hálózat kiegészítés
KábelTV hálózat tervezése
11 30.nov DVB-T hálózat tervezés
Igény szerint választott hálózatfajta tervezése
12 07.dec Intézményi hálózat tervezés
Intézményi hálózat esettanulmány
13 14.dec Összefoglaló előadás Konzultáció és vizsga

A sorbanállási elmélet alapjai - Dr, Sztrik János
Router méretezés teljes cikkhét

kedd 15-17
kedd 17-19
1
szept. 13.
A hálózattervezés sajátosságai
szept 13.
Gazdasági számítások
2
szept. 20.
Forgalmi méretezés - veszteséges rendszerek
szept. 20.
Forgalmi méretezés - várakozásos rendszerek
3
szept. 27.
Router méretezés forgalmi adatok alapján
szept. 27.
Forgalmi méretezés -gyakorlat
4
okt. 4.
WIFI tervezés
okt. 4.
Hálózattervezés megbízhatósági szempontok alapján
5
okt. 11.
A STEM modell
okt. 11.
A STEM modell gyakorlata, egyéni feladat kitűzés A FELADAT
6
okt.18.
ADSL hálózat tervezés
okt 18.
A hálózattervezéssel kapcsolatos jogszabályok
7
okt 25.
GSM hálózat tervezése I.
okt. 25.
GSM hálózat tervezése II.
8
nov. 1.
Őszi szünet
nov. 1.
Őszi szünet
9
nov. 8.
Software Defined Networking
nov. 8.
Cellatervezési gyakorlat
10
nov. 15.
HSDPA tervezés
nov. 15.
KábelTV hálózat tervezés
11
nov. 22.
Fényvezetős hozzáfárási hálózat tervezése
nov. 22.
DVB-T hálózat tervezés
12
nov. 29.
Intézményi hálózatok tervezése
nov. 29.
Intézményi hálózat esettanulmány
13
dec. 6.
Biztonsági felügyeleti hálózatok
dec. 6.
Egyéni feladat bemutatás
14
dec. 12.
Összefoglaló előadás
dec. 12.
Konzultáció és vizsga

Segédanyagok
 segédanyag a bufferméretezéshez
Segédanyag LTE tervezéshez
Anders Nilsson WiFi tervezés előadásánai diái
DVB-C2 implementation guideline
DVB-T implementation guideline
HSDPA tervezés (Nokia)
HSDPA tervezés (Ericsson)
HSDPA tervezés (Huawei)
HSDPA tervezés (szótár)

STEM ismertető
Szélessávú rádiós hozzáférés tájékoztató
ITU hálózattervezési kézikönyv
GSM Radio access network planning


Beszédfelismerés és beszédszintézis 2016

Bevezető előadás, tantárgyprogram, tantárgykövetelmények -02.09.
Emberi beszédkeltés és beszédérzékelés 02.09.
Spektrális módszerek a beszédfeldolgozásban 02.16.
Beszédspektrum mérési utasítás 02.16.
Wavesurfer rövid használati útmutató
Beszédjelek lineáris predikciója, PARCOR módszer, csőmodell 02.23.
LPC mérési utasítás
LPC méréshez MATLAB csomag tömörítve
Beszéd alapfrekvencia meghatározás 03.01
Alapfrekvencias mérési utasítás
Alapfrekvencia méréshez MATLAB csomag tömörítve
Prozódikus jelenségek 03. 08.
Beszéd és érzelem 03. 08.
Beszédtömörítés 04. 05.
Beszédkodekek 04.05.
Beszédszintézis alapjai 04.12.
Szintézis 1 mérési utasítás
Jóminőségű beszédszintézis megoldásai 04.19.
Szintézis 2 mérési utasítás
Beszédfelismerés alapjai, izolált szavas kötöttszótárú felismerők 04.26.
DTW mérési utasítás
DTW táblázat
Rejtett Markov-modell alapú beszédfelismerők 05.03.
Neurális hálózat alapú beszédfelismerő, beszélő személy felismerése 05.03.
Ellenőrző kérdések
Segédanyagok
Összefoglaló cikk beszédszintézisről
Cikk neurális hálózat alapú felismerésről
Cikk idővetemítésrőlInternetes Médiakommunikáció

Tantárgyprogram és követelmények 2009 tavasz
Csiszár János első előadása (február 16.) Híranyagok alapvető jellemzői
Takács György első előadása (február 18.) Bevezetés, alapfogalmak, fejlődési tendenciák
Csiszár János második-harmadik előadás (február 23 március 2..) Hangfelvétel készítés
Takács György második előadás (február 25.) Beszédfeldolgozás
Takács György harmadik előadás (március 4.) Beszédkodekek
Hangstúdió gyakorlat március 9.
Takács György negyedik előadás (március 11.) DirectShow
Csiszár János negyedik előadás (március 16.) Videotechnikai ismeretek
DirectShow alkalmazások laboratóriumi gyakorlat március 18.
Csiszár János ötödik előadás (március 23) Adatredukció kép- és hanganyagoknál
Oláh András előadásai (március 25, 30) Szenzorhálózatok, kognitív hálózatok
Takács György 5-6. előadás (április 15, 20.) Hálózati kérdések 1-2.
Takács György 7. előadás (április 27.) Hálózati kérdések 3.
Takács György 8. előadás (április 29.) Fájlformátumok, kodekek
Takács György 9. előadás (május 4.) IPTV
Takács György 10. előadás (május 6.) VoIP
Takács György 11. előadás (május 11.)Elveszett csomagok kezelése VOIP, IPTV esetén
Takács György 12. előadás (május 13.) Minőség megítélése, mérése, tervezés
WEISS BÉLA előadása:  http://digitus.itk.ppke.hu/~weiss/edu/IMK/Orvosi_jelek_es_multimedia_publikus.pps
ellenőrző kérdések vizsgához 2009

Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba

Takács György előadásai 2007.
előadások és laboratóriumi gyakorlatok beosztása 2007
első előadás (febr. 13.) Bevezetés és Labview
Laboratóriumi szabályzat, mérési feladatok és háttéranyagok megtalálhatók
Tihanyi Attila honlapján: digitus.itk.ppke.hu/~tihanyia
második előadás (febr. 20) Feszültség és áram mérése
harmadik előadás (febr. 27.) Idő és frekvencia mérése és ELVIS ismertető
negyedik előadás (márc. 6.) modellalkotás, hibaszámítás, mintavételezés
ötödik előadás (március 13.) Műholdas helymeghatározás
ELVIS rövid leírás
ELVIS leírás II.rész
ELVIS leírás III.rész

Előírt laboratórium I.

Tihanyi Attila honlapján található az aktuális változat


Előírt laboratórium II.

Tihanyi Attila honlapján található az aktuális változat

Fontosabb publikációk
Publikációk