Léon-Dufour, Xavier: ,,Az újszövetség értelmező kéziszótára''

TárgymutatóA B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V VA, ÁAbaddón abba Abilina Achája adó adomány, segítség adósság adószedő adóbehajtó, vámos Adramittén Agabosz agapé, szeretet/lakoma agónia, haláltusa, halálfélelem [agraphon] Agrippa ajak ajándék [akkád] alak, forma alamizsna, adomány alázat Alexander [Alexandriai Philon] Alfa és Ómega Alfeus allegória [allegorizálás] alleluja alvás alvilág, a föld szíve Ananiás anatéma, átok András angyal Anna Antikrisztus Antióchia [Antióchiai Ignác] Antipatrisz anya apa, atya apokalipszis [apokrifek] Apolló apostol [apostoli kor] [Apostolok cselekedetei] aposztázia aprópénz Aquila (Akvila) és Priszcilla Arábia, arabok [arám] arany aratás, betakarítás arc Archelaosz Archipposz Areopágosz IV. Aretász Arimatea Arisztarchosz Artemisz as Asdód, Azótus [asszír] Asszosz asziarchész asztal Athén atléta, versenyző Attália [Atyák fejezetei, Atyák szakaszai] Augustus Á Ábel Ábrahám ács Ádám ágak áldás áldoz, feláldoz áldozat áldozati kenyér állatok állhatatosság álom ámen ánizs árnyék Áron árpa árva átkoz átok átvisz, eltemet Ázsia

BBaal Babilónia baj, szenvedés bálványimádás, bálványok bálványoknak áldozott hús bán, megbán Barabás Barakiás bárány, juh barbár bárka Barnabás Barszabbász [Báruk Apokalipszise] béke Beliál Belzebub Benjamin bér, fizetség, zsold Bérea Berniké Bertalan Betánia betegség Beteszda Betfagé Betlehem Betszaida betu [Biblia, Szentírás] bíbor bíróság, törvényszék Bitínia bizalom böjt bölcsek, mágusok bölcsesség [Bölcsesség könyve] boldog! boldogok, szerencsések boldogság boldogtalanok! bor börtön bosszú botrány bronz [búcsúbeszéd] bun bunbánat bunbocsánat büntet, fenyít

CCaesar cenaculum, emeleti terem Cézarea cimbalom Ciprus, ciprusi Cirene, cirenei Claudius Cornelius csapás [csattanó, csúcs] cselekedet csillag csillagok, égitestek csoda csókol csont csúcs, orom

DDalmácia Dalmanauta Damaszkusz [Damaszkuszi irat] [Dániel könyve] Dávid Dávid fia Dekapolisz dél, délidő Démász dénár deportálás, elhurcolás Derbé [deuterokanonikus] diakónus, szolga dicsoítés dicsoség didrachma [doketizmus] dolgozik drachma drágakő Druzilla [dualizmus] [dublett]

E, Éecet Efezus [Efezusiaknak írt levél] Efraim egyház, Egyház [egyházatyák] Egyiptom egzegézis elamita elcsábít, megtéveszt elhagy Elizeus eljövetel, érkezés ellenfél ellenség előbör, fityma előkép, kép Elokészület elöljáró elsoszülött ember Emberfia emeleti terem emlékezet Emmánuel Emmausz engedelmeskedik, engedelmesség engesztel [Engesztelés ünnepe] engesztelő Epafrász Epafroditosz [Epiktétosz] epikureusok epilepsziás erő, erény Erok erőtlenség erőszak Erzsébet esés, bukás eskü esküdni eső este [eszkatologia] [esszénusok] etióp Eufrátesz eukharisztia eunuch evangélium [exegézis] [Ezdrás] ezüstpénz É édeskömény, ánizs ég, égbolt, menny ég és föld, világegyetem éj, éjszaka éjfél élet [élethelyzet, életkörnyezet] élőlények ének, dal épít érc, bronz étkezés év, esztendő Éva Ézsau

Ffa faj farizeus fátyol fazekas fegyverzet fehér fehér kő Fejedelemségek fejlodés fél, retteg felold felajánlás felebarát felfedés, kinyilatkoztatás felhő Félix felken felmagasztalás felszabadított, szabados feltámadás féltékenység feltétel fény, világosság féreg férj, hitves Festus Filadelfia Filemon [Filemonnak írt levél] Filippi [Filippieknek írt levél] "fillér" filozófia fiú fő, fej fogadalom foglaló fogoly, rab fogság föld földrengés font [források, Q] [földalatti mélység] Fopap, fopapok [formatörténet] Forum Appii fotisztviselo, asziarchész, Frigia fügefa fül Fülöp fürdő furulya fut, futás

G, Gygabona, búza Gábriel Gadaraiak földje Galácia galamb Galatákhoz írt levél Galilea Galileai-tó Gallió Gamáliel gazdag, gazdagság [genealogia, családfa] Genezáret gerázaiak vidéke gerlice Getszemáni glosszolália [gnózis, ismeret] Góg és Magóg Goél Golgota gond gonosz lelkek gonosz, kegyetlen gonoszság görög Görögország gyapjú gyász gyehenna, örök tuz gyermek gyertya-, mécstartó gyógyít gyolcs gyöngy gyülekezet gyulölet gyümölcs

HHágár Hádész hagyomány haj/zat hajnal, kora reggel hajózik Hakeldáma hal hálaadás halál [halálbüntetés] halászat halhatatlanság [hallel] hamu hang Hanna harag harc, küzdelem hárfa Harmagedón Hatalmak Hatalmasságok hatalom ház haza házasság házasságtöro hazudik héber hegy, hegység hellénizált, görög kultúrájú hellénizmus helyorség helyreállít helytartó helytartóság [Hénoch könyvei] [hermeneutika] Heródes I. Heródes Agrippa Hetvenes fordítás Heródes Antipász Heródes-pártiak Heródiás hét hét elsőnapja, vasárnap [Hetvenes fordítás] Hierapolisz hiba [Hillél] himnusz hirdet, prédikál Hispánia hisz hit hitre vezet, oktat [hiteles] hitetlenség hívás, hivatás hold holdkóros holokausztum, égőoáldozat homlok hónap hozsanna hús huség, huséges húsvét [húsvéti]

Iidegen [idézés, idézet] idő [időrend, kronológia] ido/tartam iga igazság igazságosság, megigazulás Ige igen ígéret Ikónium illat illatszer Illés Illiria imád imádkozik imaszíj iota Írás írástudó, törvénytudó irgalom irigy, irigység [irodalmi egység] [irodalmi hagyomány] [irodalmi mufaj] [irodalomkritika] Iskarióti ismer Isten Isten akarata, tetszése Isten Báránya Isten fia, gyermeke Isten Lelke, Szentlélek Isten terve, szándéka Isten ujja istenek istenfélo, jámbor István italáldozat Itália ítél, elítél ítélet Iturea Izajás [Izajás mennybemenetele] ízlel Izrael izraelita Izsák izsóp

J[Jahve] Jakab [Jakab levele] Jákob Jannész és Jambrész János [János Evangéliuma] [János Levelei] jászol jegyesek jel Jeremiás Jerikó Jeruzsálem [Jeruzsálemi zsinat] Jezabel Jézus bemutatása, bemutat Jézus Krisztus [Jézus pere] [Jézusnak, Sirák fiának könyve] Jézus testvérei Jób jobb jogtudós, törvénytudó Jónás Jonatás Joppe Jordán [Josephus Flavius] jóslat, orákulum József Józsué [Jubileumok könyve] Júda judaizáló judaizmus Júdás [Júdás levele] Júdea Juh-kapu jutalmazás, jutalom, megfizetés

KKafarnaum Kaifás Káin kakasszó [káld, káldeus] Kána Kánaán kánaáni, kananeus Kandaké kandeláber kánon, [az Írások kánonja] kantikum Kappadókia kapu kapzsiság, bírvágy kárhozat, örök tuz karizma, adomány káromol, gyaláz kecske, kecskegida kecskebor tömlő Kéfa kegyelem kehely kelet kelme kemence kén kendo kenet Kenkrea kenósis, önkiüresítés kenyér kenyér-felajánlás, áldozati kenyér kenyértörés kép, képmás képmutató kereskedo, árus kereszt KeresztelőJános keresztény keresztrefeszítés keresztség, keresztelés kerubok kérügma, tanítás keselyu Készület napja [kettozés] kevélység kéz kézrátétel [khiazmus, keresztezőalakzat] X kicsapongás Kidron kiengesztel kígyó kiközösít Kilikia király, királyság, ország kísért, kísértés kiválaszt kivált kivonulás Klaudiusz Kleofás Knidosz [koiné] koldus kolónia Kolossze [Kolosszeieknek írt levél] [komma Johanneum] Kornéliusz ko kömény konkoly [konkordancia] könnyek könyök könyörület könyv köpeny koporsó kor, véka korbán Korintus [Korintusiaknak írt levelek] kormányzó Korozain korsó korsónyi körülmetélés kos, kecskebak koszorú kötözoszalag kovász kovásztalan követ, nyomába szegodik közbenjárás közösség köztér közvetítő Kréta, krétai Krisztus Krisztus felmagasztalása Krisztus megjelenései [Krisztus kínszenvedése] Krisztus Teste kulcs küld külsőjegyek kultusz kürt kutya, eb

Lláb lakik, lakóhely, hajlék lámpa, mécses Laodicea lát láz Lázár [legátus] legió lehelet, lélegzet lélek lelki lelkiismeret lemosás, mosakodás len, gyolcs, lenvászon lepedo/féleség lepel lepra letét, letétemény levél Lévi [levirátus] leviták [Liber Antiquitatum Biblicarum] Libia Lidda Likaónia liliomfélék Lisztra Liziász ló [logia] Logosz, Ige Lót Lukács [Lukács Evangélium]

MMacedónia Magadán Magdalai, Magdolna mágia [Makkabeusok] malomko Mammon [mandeizmus] [manicheizmus] manna maradék maranatha Mária Mária Magdolna Márk [Márk evangéliuma] Márta [másodlagos] Máté [Máté evangéliuma] Mátyás médek medence meg/hallgat meg/keményít megbocsát meghintés megjelenés, láthatóság, látszat megken, felken megköt és felold megkövezés megkülönböztet megment, üdvözít megpróbáltatás, próbatétel megsemmisít megszabadít, szabadság megszáll, lakhely megszállott megszól, rágalmaz megtérés, visszafordulás [megtorlás] megvall, hitvallás megváltás Melkizedek mell, kebel mélység mennybemenetel, fölemelkedés mennyei sereg menta menyegzo mérföld mérték [mértékegységek] Messiás mester [metafora] méz Mezopotámia [midrás] Mihály Milétosz mina mirha [Misna] misztérium mítosz [Mitrász] Mizia Molok moly mos, megmos Mózes [Mózes mennybevétele, Apokalipszise] Mózes széke mustár mustármag muvek

N, Ny[nabateus] nád [Nag Hammadi] Nagy Heródes Námán nap, nappal Nap, napfény nárdusz Natánael Názáret názáreti [Názáreti felirat] [nazireátus] negyven néma nemz nemzet, nemzetek nép népszámlálás név [névadó] nevelés nevelo nevet Nikodémus nikolaiták [niszán hava] no, asszony no, növekedés, növekszik Noé nyáj nyak nyár nyelv, nyelvezet [nyelvek adománya, nyelveken való beszéd] nyíltság, önbizalom nyugalom

O, Ö[obulus] olaj olajfa Olajfák-hegye oltár oltvány, oltóág ómega Onezimosz óra orákulum, prófécia oroszlán orvos ostoba, üresfeju ostorozás oszlopcsarnok Ozeás öl önbizalom önkiüresítés ördög ördögöt kiuz öreg, ősök, vének örök örökbefogadás, adoptálás örökség öröm őrültség, balgaság [őseredeti] [összeírás, recenzió] [ostípus] öv özvegy

P, QPáfosz Pál palást Palesztina pálmafa pap papi szolgálat papok vezetoi paradicsom parancs [párhuzamos] párt, felekezet, szekta pártusok pásztor Patmosz parúzia pecsét példa példabeszéd [Pentateuchus] [pénzek] pénzváltóhely pénzváltók Pergamon [perikópa] pestis Péter, szent [Péter levelei] piactér pihenés, nyugalom Pilátus [Pirké Aboth] pléróma pogány pogány népek polgár [Pompeius] Pontusz prédikál [préegzisztencia] prefektus presbiter, öreg prés, sajtó Priscilla Priszka próféta prokonzul prostitúció, feslettség prozelita, áttéro Pünkösd puszta/ság pusztulás iszonyata, utálatossága [Qumrán] Quirinius

Rrabbi [rabbinizmus] rabszolga raka Rebekka remény, remél rend rendelet, ediktum Ródosz rojt, szegély Róma [Rómaiaknak írt levél] romolhatatlanság rossz rossz hajlam, hiba, bun ruha, köntös ruházat, ruhát felölt

S, Szsajtó Salamon [Salamon zsoltárai] sánta Sára sárkány saru, lábbeli sas sáska Sátán sátor sátorok ünnepe [Sátoros ünnep] Saul [sékel] [seol, alvilág] [Septuaginta, Hetvenes fordítás] Seregek (Ura) Sergius Paulus sertés Siloe Silvánus Simeon Simon Sínai-hegy Sion sír, temetés siralom, siránkozás [Sirák fiának könyve] sírás és fogak csikorgatása síremlék skarlátvörös skorpió só sokaság [sorozat] sötét mélység, alvilág, Tartarosz sötétség sóvárgás, sóvár vágy stádium [struktúra, szervezet] sugalmazott [súly] süket [szabadító, kiváltó] szadduceus Szalamisz szállás, fogadó Szalóme szamár Szamaria, szamaritánus számok számuzetés szandál szanhedrin, fotanács Szárdész Száron szarv [szavak, szentenciák] századok, örök százados, centurio szederfa szegény szél szelídség szellem, lélek szem [szemita] [szemitizmus] szent "szent", nem profán Szentek szentje szentel, megszentel szentély [Szentírási könyvek kánonja] Szentlélek szenved szenvedélyek szeretet szenvedés szeretet, caritas szeretett (személy) [szerkesztési] [szerkesztéstörténet] szétszóródás szétszóratás, diaszpóra [szibillai jóslatok] szid, rágalmaz szidalmaz, sért Szidon szikomor, vadfügefa Szikar Szilás [szimbólum, jelkép] színeváltozás, átalakulás [szinopszis] [szinoptikus] Szíria szitár, húros hangszer szív Szmirna szó Szó, Ige szolga szolgál szolgálat szőlő, szőlőskert szombat szomorúság szórólapát, szelelokosár szorongás, nyugtalanság [szövegkritika] szövet szövetség sztatér sztoikusok születik, újjászületik szüret szuz

TTaddeus, Tádé talentum talion [Talmud] Tamás [Tamás evangéliuma] táncol tanít tanító, törvénytudó tanítvány tanú, tanúskodás [Targum] tarsoly, tarisznya tartomány tartozás, adó Tarzusz tej tekintély Tekintélyek tél teljesít, beteljesít teljesség Templom Templom függönye Templom kincstára Templom párkánya templomszentelés, avatás templomtér, külsőudvar tenger [teofánia, Isten megjelenése] [teológiai hagyomány] teremtés termékenység terméketlenség test test, hús testvér Tesszaloniki Tesszalonikieknek írt levelek tető, tetőzet tetrarcha, negyedes fejedelem Teudás teve tévedés tévelyeg Tiatira Tiberiás Tiberius Timóteus [Timoteusnak írt levelek] [tipologia] Tírusz tiszta, tisztaság tisztátalan tisztátalanság Títusz Títusznak írt levél [Titus Flavius] tized tizenkettő [tízparancsolat] tökéletes tolvaj, rabló [Tóra] tömjén tömlo törekvés, buzgóság [történeti hagyomány] [történeti kritika] törvény Törvény vonala, vesszője törzs tövis, tüske tövisbokor Trachonitisz tribunus Troász Trogyllion Trónusok tükör tunika türelem tuz tüzes tó, tuztenger

U, Ú, Üúj, újdonság újhold Újszövetség úr Úr Napja Úr karja Úrvacsora [uralkodó] Uraságok út út, ösvény utca Utolsó vacsora üdvösség üdvözöl, üdvözlés üldözés ünnep

Vvacsora vadállatok, Vadállat vágyódik vak, vakság válás választ választás vallásos, hívő váltságdíj vám vámszedő ványoló város vászon végrendelet, szövetség véka vendégszeretet vér vérizzadás, vérverejték vérmezo vértanú vese Vigasztaló világ világ elemei világ Fejedelme világegyetem világ vége világvég-várás virraszt virrasztás, orségváltás [vita, hitvita] víz vízkóros vízözön [Vulgata]

Z, ZsZakariás Zakeus zarándoklat Zebedeus zelóta, buzgó zsák, zsákruha zsenge zsidó [zsidókeresztények] Zsidóknak írt levél zsidózó, zsidóként viselkedő zsinagóga zsoltárok