Kategória: Tantárgyak

Előírt laboratórium

Jegyzőkönyvek

Java programozás

  Segédanyagok ZH-hoz itt

Script nyelvek

Itt találhatod az eddig megoldott feladataimat, köztük a házi feladatokat is. Megoldások

Számítógépes hálózatok

Itt találhatsz egy segédanyagot a különböző protokollok, rétegekbe való besorolásáról. Segédlet

Jogi alapismeretek és szellemi tulajdon

Itt megtalálhatod a vizsga tételsorának rövid kidolgozását. Vizsga segédlet

Információ visszakeresés elmélete és gyakorlata

Itt szerepel a 2. zh mind a négy csoportjának feladatai részben kidolgozva, és egy összefoglaló a vizsgára, a Tanárnő diái alapján. ZH és vizsga segédlet

Adatszerkezetek és algoritmusok

Itt találhatóak a házi feladataim egy része. Azért nem mind, mert volt aki az egyik házim másolatát adta be és emiatt én is szívtam, onnantól kezdve nem töltöttem fel többet. Továbbá szerepel itt egy összecsapott jegyzet a géptermi zh-hoz. Forráskódok

Bevezetés a Matlab programozásba

Itt szerepelnek az adott félévben elkészített házi feladataim. Forráskódok

Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba

Itt szerepelnek az adott félévben elkészített jegyzőkönyvek, melyeket a mérőtársammal készítettünk. Nem ajánlom hogy gondolkodás nélkül lemásold, mert nem mind hibátlan, van amit csak szóban javítottunk. Továbbá találhatsz itt egy Excel táblát is, ami hasonlít arra, amivel a jegyeket számítják.

Bevezetés a programozásba II.

Itt megtalálhatod az adott félévben készített 3 beadandóm forráskódját, a géptermi zh-ra készített lib-emet, és egy nem szép megoldást a Mandelbrot-halmaz többszálas feldolgozására. Forráskódok A particle program forráskódja elérhető itt.

Top