Kategória: Linux alapok

Példa apache2 konfig

/etc/apache2/sites-enabled/sample.conf <VirtualHost *:80> DocumentRoot /var/www/html <Directory /var/www/html> Options Indexes FollowSymLinks Includes ExecCGI AllowOverride All Require all granted </Directory> </VirtualHost> /var/www/html/.htaccess AuthType Basic AuthName “Restricted Files” AuthBasicProvider file AuthUserFile “/var/www/passwdfile” Require user user

Alapvető parancsok

Linuxban gyakran cli (command line interface) felületen keresztül dolgozunk, ehhez érdemes ismerni néhány alapvető utasítást. A továbbiakban összegyűjtöm az általam leggyakrabban használt utasításokat, valamint praktikát, amik megkönnyítik a munkát. Navigáció a mappák között, mappa tartalmának listázása Az aktuális könyvtár teljes

Top