Tehetséggondozás a Matematikában

BEVEZETՐ

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának támogatásával készült tehetséggondozó anyagunk két területet érint. Az Analízis elemei rész a középiskola emelt szintű csoportjaiban tanított fogalmakat erősíti meg, a Tehetséggondozás a matematika szakkörön rész pedig a szakköri munkát szeretné támogatni.

Az analízis nehézségét az adja, hogy olyan fogalmak kialakításával indul, amelyeknek nincs vagy nagyon kevés az előzménye a középiskolában tárgyalt korábbi tananyagrészekben. Ennek a gondolkodásmódnak a megértéséhez hosszú idő szükséges. Amikor az emelt szintű csoportokban elérkezünk ehhez a témakörhöz, a fogalmak körülírására, elfogadtatására sok időt kell szánnunk, segíteni kell a tanítványainkat abban, hogy ?ráérezzenek? a végtelen, a határérték matematikai megközelítésére. Az egyetemi tanulmányok kezdetén nagy segítség, ha a hallgató már járt ezeken a területeken. Az Analízis elemei rész olyan céllal és módszerrel készült, hogy segítse az analízis középiskolai tanítását és az átmenetet a középiskola és a felsőoktatás között.

A Tehetséggondozás a matematika szakkörön című részben szeretnénk bővíteni a szakköri foglalkozásokra készített korábbi anyagokat. Ebben az évben egy témát a kilencedikesek szakköreinek támogatására szántunk, mert nagyon fontos lenne ennek a korosztálynak az érdeklődését megnyerni a matematikával való mélyebb foglalkozásnak. Az ebben található feladatsorok arra mutatnak példát, hogyan lehet különböző szempontok szerint összeállítani feladatsorokat egy-egy szakkör megtartásához. Egy további téma a szöveges feladatok megoldásának módszereit járja körbe. A harmadik téma pedig a trigonometriai számításokhoz tartalmaz válogatott feladatokat. Ez utóbbi rész nehézsége az, hogy a szögfüggvények ismeretén túl az elemi geometria és az algebra területéről is igényel ismereteket.

A szerzők a horveszt@t-online.hu email-címre köszönettel vesznek minden észrevételt, javaslatot.

Budapest, 2017. november 24.

A szerzők: Horváth Eszter, Magyar Zsolt
TOVÁBB