Tehetséggondozás a Matematikában

BEVEZETՐ

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának támogatásával készült anyagunkkal 2016-ban figyelmünket azokra a hallgatókra irányítottuk, akik bekerültek a felsőoktatásba, de matematikai tudásuk, fogalmi gondolkodásuk, feladatmegoldó rutinjuk nem elegendő a sikeres tanulmányokhoz. Sok egyetemen az első éves hallgatók nulladik ZH-t, szintfelmérőt, kritériumdolgozatot írnak, és nem megfelelő teljesítmény esetén felzárkóztató foglalkozásokon kell részt venniük. A honlapon elérhető anyaggal ezeknek a hallgatóknak a felzárkózását szeretnénk segíteni. Emellett szükségét látjuk annak is, hogy a középiskolai tanárok megismerjék az ezekben a szintfelmérő dolgozatokban megjelenő témákat és a kérdezett feladatok nehézségi szintjét. Ez jelzés arra, hogy milyen ismeretkört érez az egyetem elengedhetetlennek a továbbhaladáshoz.

12 témakörre osztottuk a középiskolai tananyag legfontosabb részeit, arra gondolva, hogy egy-egy témakör egy-egy hét alatt feldolgozható legyen, és ezzel egy féléves kurzus tematikájára is példát adjunk. A megközelítésben nem törekedtünk a teljességre, a „túléléshez” szükséges témaköröket az általunk szükségesnek látott mélységben érintettük, mert csak a hiányok pótlása után lehetséges nehezebb terepre evezni.

Minden témakör négy részből áll: Nulladik ZH-ban láttuk címmel 3-4 feladatban érzékeltetjük, hogy az adott témát hogyan érintik a szintfelmérő dolgozatok. Ismételjünk! cím alatt utalunk a 2013-ban elkészült anyag azon oldalaira, ahol az elméleti ismereteket felelevenítheti a hallgató. Ezután Gyakorló feladatok-at adunk az adott témakörből. A válogatás szempontja az volt, hogy a feladatokban a legfontosabb, a leghasznosabb módszereket ismételjük és rendszerezzük. A Megoldások című fejezetben minden feladat megoldása részletesen szerepel. Az olvasónak lehet az az érzése, hogy „nagyon megmagyarázunk” mindent, de ezzel is a megértés és a megtanulás folyamatát akarjuk segíteni, lehetőséget adva az egyéni tanulásra is.

A szerzők a horveszt@t-online.hu email-címre köszönettel vesznek minden észrevételt, javaslatot.

A szerzők: Horváth Eszter, Tegzes Kinga, Wirnhardtné Matolcsy Erzsébet

Budapest, 2016. október 14.

 

TOVÁBB