Tehetséggondozás a Matematikában

BEVEZETՐ

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kara 2015-ben is támogatta a korábbi években elkezdett tehetséggondozó anyag bővítését. A szakköri munkát segítő anyagot készítettünk, mert fontosnak tarjuk, hogy a tehetséges tanulók tudását a nem mindenki számára kötelező foglalkozásokon is fejlesszük. A feladatok válogatásával segíteni szeretnénk tanárkollégáink munkáját. Reményeink szerint a feldolgozott témakörben találnak tanítványaik számára könnyű és nehéz feladatokat, a tanulók megoldás közben alkalmazhatnak már ismert szép módszereket és az eszköztárukba felvehetnek új, most látott ötleteket is.

Feladatanyagunkban 6 témakört választottunk kidolgozásra: halmazok, függvények, számelmélet, vektorok, kombinatorika, gráfok. Az előző év témaköreivel – algebrai kifejezések, egyenletek, geometria, sorozatok, trigonometria, bizonyítási módszerek – a matematika sok olyan területét érhetjük el, amelyek fontosak az emelt szintű érettségi szempontjából és a felsőfokú tanulmányok sikeres elkezdése szempontjából is. Megoldásainkat olyan részletességgel igyekeztünk leírni, hogy az érdeklődő tanulók egyéni munkával is fel tudják dolgozni a feladatokat. Érettségi feladatok mellett versenyfeladatokból is válogattunk, erre jó lehetőséget adott a magyar matematikaversenyek gazdag választéka.

A szerzők a horveszt@t-online.hu email-címre köszönettel vesznek minden észrevételt, javaslatot.

A szerzők: Horváth Eszter, Róka Sándor, Tassy Gergely

Budapest, 2015. november 20.

 

TOVÁBB