Tehetséggondozás a Matematikában

BEVEZETՐ

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kara 2014-ben a Központi Alapok Program keretében lehetőséget biztosított arra, hogy a tehetséggondozást a szakköri feldolgozásra alkalmas anyag megírásával segítsük.

Szakkört sokféle módon tarthatunk. Elmélyíthetjük a korábban szerzett ismereteket, új módszereket tanulhatunk, több témakör között fedezhetjük fel a kapcsolatot. Tanárként és tanulóként is megéljük azt, hogy nem köt a számonkérés kényszere, örömmel adózhatunk a matematika szépségének. Van idő és lehetőség az önálló munkára vagy a közös ismeretszerzésre csoportmunkában. A szakkört a hasonló érdeklődésű diákok „klubjávᔠis tehetjük, ahol barátokkal találkozunk. Versenyezni jó, kitartásra, ügyes gondolkodásra nevel, annak az élményét adja, hogy soha ne adjuk fel, érdemes a végsőkig küzdeni egy érdekes probléma megoldásáért. Versenyre készülni is kell, ennek is lehet színtere a szakkör.

Feladatanyagunkban 6 témakört választottunk kidolgozásra: algebrai kifejezések, egyenletek, geometria, sorozatok, trigonometria, bizonyítási módszerek . Van olyan témakör, ahol módszereket mutatunk be több feladaton gyakoroltatva az alkalmazás lehetőségeit, más témakörökben pedig az egyes magyarországi versenyek gazdag anyagából és a Középiskolai Matematikai Lapokból válogattunk, az egyes versenyek szerint csoportosítva az anyagot. Vannak nehezebb feladataink is, ahol a tanári segítség hasznos a probléma körüljárásában, a jó ötlet megtalálásában. Reményeink szerink ez az anyag alkalmas mind a közös tanulásra, mind az egyéni ismeretszerzésre és ezzel a később egyetemre kerülő hallgatók matematikai gondolkodását fogja gazdagítani.

Budapest, 2014. november 14.

Horváth Eszter, Róka Sándor

 

TOVÁBB