Tehetséggondozás a Matematikában

BEVEZETՐ

Ez a tehetséggondozó anyag a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának megbízásából, az Európai Unió támogatásával készült.

Az egyetemi, főiskolai oktatók hosszú idő óta szembesülnek azzal a tapasztalattal, hogy a felvételt nyert hallgatók matematika tudása elmarad a kívánatostól, sok fiatal esetében alapvető ismeretek hiányoznak a felsőoktatásban való sikeres részvételhez. Igény van arra, hogy segítséget kapjon az ebben a folyamatban résztvevő mindegyik szereplő – középiskolai tanár, diák, az első évfolyamokon tanító oktató. A szerzők úgy gondolják, hogy ebben a kérdésben is a „megelőzésen” van a hangsúly: tudatosan kell a középiskolai években a tanulók matematikai gondolkodását fejleszteni, a tanításban sok témakörnek nagyobb hangsúlyt kell kapnia. Az összeállított anyaggal segíteni szeretnénk mind a tehetséggondozást, mind az emelt szintű érettségi előtti rendszerező összefoglalást.

A tananyagot 25 témakörre bontva dolgoztuk fel. Horváth Eszter a 7.,11.,14., 15. és a 21., Inges János a 2., 6., 10., 22 és a 24., Nagyné Pálmay Piroska a 4.,16.,17.,19 és a 20., Róka Sándor az 5., 8., 9., 12. és a 13., Tassy Gergely az 1., 3., 18., 23. és a 25. témakör szerzője.

Mindegyik rész tartalmaz elméleti összefoglalót, kidolgozott feladatokat, ajánlott feladatokat és ellenőrző feladatokat. Az ELMÉLETI ÖSSZEFOGLALÓ a szükséges fogalmakat, definíciókat, tételeket gyűjti össze. Nem tankönyvet írtunk, hanem egy jó „emlékeztetőnek” szánjuk ezeket a részeket. A KIDOLGOZOTT FELADATOKBAN bemutatjuk azokat a módszereket, amelyekkel hatékonyan lehet dolgozni az adott témakörben, amelyekkel esetleg egy-egy nehezebb fogalmat is megvilágíthatunk. Az AJÁNLOTT FELADATOK célja a gyakorlás, az ismeretek elmélyítése mellett érdekesebb, nehezebb feladatok bemutatása is. Ezzel azokra a tanulókra is gondolunk, akik bátrabban és ügyesebben mozognak a feladatmegoldás terepén. Az ELLENŐRZŐ FELADATOK pedig egyéni tanulás esetében is segítenek annak felmérésében, hogy milyen szinten sikerült elsajátítani az adott témakört.

Budapest, 2013. november 15.

Horváth Eszter

a munkacsoport vezetője

 

TOVÁBB