Tehetséggondozás a Biológiában

BEVEZETՐ

A DVD a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának megbízásából, az Európai Unió támogatásával készült. A feldolgozott témakörök a biológia tudományának bonyolultabb, nehezen tanulható részleteit ölelik fel, a teljesség igénye nélkül. A szerzők az egyes fejezeteket változatos módszerekkel dolgozták ki, de mindegyikben találunk magyarázó, a feldolgozást segítő, valamint az elsajátított anyag alkalmazását megkövetelő részeket. A DVD elsősorban egyéni tanulmányozásra készült, ugyanakkor részei az oktatásban is felhasználhatóak. Az egyes mappákban található file-ok elnevezései egyértelműen jelzik a feldolgozott témakör felosztását. A vetíthető (PPS) dokumentumok több fejezet esetében is utalnak a téma következő részére, a file-ok egymásból nyithatóak. Az érettségi és OKTV feladatok eléréséhez internetkapcsolat szükséges. (Egyes animációk zavartalan futtatásának hardverigénye, régebbi számítógépek esetében problémát okozhat.)

A tananyag az emelt szintű érettségire és a felsőfokú szakirányú tanulmányokra való felkészülést segíti, egyenlő esélyt biztosítva a különböző háttérrel rendelkező, hátrányosabb helyzetű oktatási intézmények tanárai és tanulói számára.

Budapest, 2013. október 18.

dr. Párdányi Miklósné

a munkacsoport vezetője

 

TOVÁBB