Org-mode ismertető

Ez David O'Toole org ismertetőjének a fordítása.

Bevezetés

Az org-mode személyes információk szervezésére (pl. határidőnapló), vázlat- és dokumentáció készítésre szolgáló eszköz emacs-ban. E bevezető segítségével az olvasó ráérezhet az org-mode lehetőségeire, és lépésről lépésre megtanulhatja az alapokat. Kipróbálandó utasítások és sok példa képernyő segít ebben. Nem az a cél, hogy az angol nyelvű részletes kézikönyvet helyettesítsük. Az org-mode lehetőségeinek csak kicsiny részéről lesz szó.

Ezt az írást lefordították franciára, japánra, kínaira, koreaira is. Köszönet a fordítóknak.

Az org-mode letöltése

Az emacs 22. változatától az org-mode alapértelmezésben eleve rendelkezésre áll, külön letölteni és installálni nem kell. Régebbi változatokhoz az org-mode fájljai letölthetők az org-mode web lapjáról. A letöltött archívumot csomagoljuk ki, és állítsuk be az emacs inicialicáziós fájlunkban (.emacs) a betöltési útvonalat (load-path):

(add-to-list 'load-path "KONYVTAR/lisp")

Aktiválás

A .emacs fájlunkba írjuk be:

(require 'org-install)
(add-to-list 'auto-mode-alist '("\\.org$" . org-mode))
(define-key global-map "\C-cl" 'org-store-link)
(define-key global-map "\C-ca" 'org-agenda)
(setq org-log-done t)

Ezáltal az org betöltődik és ezzel már néhány billentyűkombinációt is definiáltunk. Később rátérünk majd arra, hogy mit is jelent az „org-store-link” és az „org-agenda”.

Még egy dolog – legjobb, ha az org fájljaink számára külön könyvtárat hozunk létre, javaslom a ~/org-ot.

Alapok

Ez a fejezet az alapokat mutatja be. Példaként az szolgál, hogy hogyan használtam az org-mode-ot e dokumentum elkészítésekor.

Egy új fájl létrehozása

Ha úgy konfiguráltuk az emacs inicializációs fájlt, mint fent javasoltuk, akkor az emacs automatikusan org-mode-ban lesz, valahányszor megnyitunk egy „.org” kiterjesztésű fájlt.

Egy új fájlt hozok létre, amelynek neve „OrgTutorial.org”. Látható, hogy a módot mutató sorban „Org” olvasható, tehát org módban vagyunk.

Egyszerű feladatlista

Először is begépelek egy fejrészt, amit „Feladatok”-nak nevezek el, itt sorakoznak a feladataim. Ez nem szükséges, de gyakran kényelmes, különösen ha a feladatokat külön akarjuk tartani magától a dokumentumtól, amit írunk.

Az első szintű fejrész sorok egy csillaggal, a második szintűek kettővel kezdődnek és így tovább.

Org-mode-ban a TODO (tennivaló) elemek mindig fejrész sorok. Begépelek egy tennivaló elemet: „Elkezdeni egy org fájlt a tutoriálhoz”.

../images/tutorial-1.png

Egy csöppet csacsi dolog ez, hiszen már el is kezdtem ezt a fájlt. Hát megjelölöm ezt a TODO elemet mint már elkészültet (DONE): a kurzort oda mozgatom, és C-c C-t-t ütök, amivel az org-todo parancsot futtatom le.

Íme az eredmény:

../images/tutorial-2.png

Érdemes megfigyelni, hogy az org-mode időbélyeget tesz a TODO elem végére, így jelzi, hogy mikor zártuk le.

Írjunk be még néhány tennivalót (TODO elemet) a fájlunkba. Vigyük a kurzort a következő sorra, üssünk M-Shift-RET-et, hogy az org-insert-todo-heading parancsot lefuttassuk. A műveletet többször megismételve több TODO elemet kapunk.

../images/tutorial-3.png

A dokumentum szerkezete, fejrész elemek használata

Gondolataink szervezésének gyakran legjobb módja, ha vázlatot készítünk. A következő teendőm tehát, hogy a tutorial különböző témáit vázlatszerűen felsoroljam. Ezáltal a csúnya nagy feladatot több kis részre osztom, amelyeket könnyebben lehet kezelni.

Emlékezzünk rá, hogy az első szintű fejrészt egy csillag, a második szintű fejrészt két csillag jelöli. Ha még mélyebb struktúrát akarunk, bátran használhatunk három, vagy még több csillagot!

Íme ilyen lett a dokumentumom, miután az alacsonyabb rendű vázlatpontokat beírtam:

../images/tutorial-4.png

Figyeljük meg, hogy az „Outline document” (vázlatot elkészíteni) teendőt DONE-nak (KÉSZ) jelöltem, miután elkészültem a vázlattal.

Az egyes alpontok kitöltése

Az egyes fejrész elemek alá természetesen bármilyen törzs-szöveget beírhatunk.

../images/tutorial-5.png

Ugrópontok (linkek) más helyekre

Az „Org-mode letöltése” fejezetben szükséges megadni egy ugrópontot, ami az org-mode webhelyre vezet. Ehhez szögletes zárójeleket használunk az ugrópontok megadásánál:

[[ugrópont][leírás]]

Figyeljük meg, hogyan írom be először az ugrópontot, aztán a leírást, miközben a zárójel még nyitva van:

../images/tutorial-6.png

Amikor az utolsó záró-zárójelet beírom, az ugrópont „összeugrik” és csak a leírás látszik:

../images/tutorial-7.png

Most vigyük a kurzort az ugrópontra, és üssünk C-c C-o-t (org-open-at-point)!

A saját gépünkön levő fájlokhoz is beírhatunk ugrópontot. Nyissunk meg egy másik fájlt, pl. az emacs init fájlunkat. Ezután üssünk C-c l-t, (org-store-link). Látni fogunk egy üzenetet, ami arról tájékoztat, hogy a most megnyitott fájlhoz vezető ugrópontot eltároltuk.

Most menjünk vissza az org-mode bufferünkbe, és hívjuk vissza az ugrópontot, üssünk C-c C-l-t, ami org-insert-link-et jelent. (Lehet, hogy a felnyilat is használnunk kell, hogy átpörgessünk több eltárolt ugrópontot, míg megtaláljuk, amit keresünk.)

Áttekintő nézet

Mostanra egyre hosszabb lett a dokumentumom, és már nem fér el egy képernyőn. Az org-mode segít abban, hogy áttekintő nézetet kapjunk: nyomjuk meg a Shift-TAB-ot:

../images/tutorial-9.png

Figyeljük meg, hogy csak a fő fejrész elemeket látjuk. Újabb Shift-TAB-ra minden fejrész elemet megmutat, beleértve a TODO-kat:

../images/tutorial-10.png

Most üssük le újra a Shift-TAB-ot, és a normál nézetet kapjuk, minden fejrész és törzs elemmel:

../images/tutorial-11.png

Jegyzetek hozzáfűzése a feladatokhoz

Annyi szöveget tehetünk az egyes TODO fejrészek után, amennyit csak akarunk. Valójában újabb fejrész elemeket is tehetünk a TODO alá, ilyen módon a TODO elemek alatt újabb TODO-k is lehetnek!

Azáltal, hogy jegyzeteket fűzhetünk egy-egy feladathoz, könnyen összegyűjthetünk minden ide illő ugrópontot és ötletet. Azáltal, pedig, hogy egymás alá rendelhetünk feladatokat, jól modellezhetjük a munkafolyamatokat – gyakran egy nagyobb feladat kisebb részfeladatokra oszlik, amelyeket szükség szerint egyenként sorra vehetünk.

Izelítő a haladó tulajdonságokból

Mielőtt befejeznénk ezt az ismertetőt, betekintést adunk az org-mode globális TODO listájába, az ütemezésbe és a határidőnapló szolgáltatásba. Ezek arra szolgálnak, hogy az aktuális TODO elemeket különböző org fájlokból állítsuk össze, prioritás és időrend szerint jelenítsük meg. Azt is megláthatjuk, hogy az egyes feladatokat mikor fejeztük be.

Konfigurálás

Először is az org-agenda-files változónak kell értéket adnunk, hogy az org-mode tudja, hogy mely fájlokat kell néznie, ha a TODO elemeket, a soron következő teendőket keresi.

Tegyük fel, hogy már több org fájlunk van – mondjuk egy a munkához, egy otthonra és egy az iskolához.

Akkor ilyesfélét írhatunk az emacs inicializáló fájlunkba:

(setq org-agenda-files (list "~/org/work.org"
               "~/org/school.org"
               "~/org/home.org"))

A globális TODO lista

Üssünk C-c a t-t: a globális todo listát kapjuk. Az org-mode végignézte fájljainkat, amikre az org-agenda-files utalt, és egy listát mutat a még elvégzendő TODO elemeinkről:

../images/tutorial-16.png

A kurzort itt rávihetjük a TODO elemekre, és ha „t”-t ütünk, KÉSZ-nek jelölhetjük, vagy ha RET-et ütünk a forrás org fájl azon részéhez érünk, ahol ez a TODO elem található

Feladatok ütemezése, a határidőnapló használata

Tegyük fel, hogy mára akarom ütemezni a „Dokumentumot befejezni” (Finish document) tennivalót. Akkor a határidőnaplóban erre a tennivalóra viszem a kurzort, és C-c C-s-t ütök (org-schedule). Erre felugrik a naptár, és beírhatom, vagy klikkeléssel kiválaszthatom a kívánt dátumot:

../images/tutorial-12.png

Miután kiválasztottam a dátumot, az org-mode beszúrja az ütemező időbélyeget a TODO elem után:

../images/tutorial-13.png

Most elmentem a fájlt, C-c a a-t ütök (org-agenda). A hét ütemezett feladatait látom:

../images/tutorial-14.png

Most üssünk „l”-et (kisbetűs L), hogy „log” módban a befejezett feladatokat, és a befejezési időket is lássuk:

../images/tutorial-15.png

Búcsú

Ez csak egy rövid bemutása volt az org-mode-nak. Sok izgalmas és hasznos felfedezni való található a hálózaton elérhető org-mode kézikönyvben!

HTML generated by org-mode 7.4 in emacs 23