./img/Kolumban_photo_2017sep01_ICTC.jpg

Kolumbán Géza

Váltás angolra (Switch to English):    Kolumbán Géza

egyetemi tanár
az MTA doktora
Fellow of IEEE
Dr.habil, C.Sc., Ph.D.

Teljes életrajz
    PDF-ben
.
Válogatott publikációk
    PDF-ben
.
Teljes publikációs lista
    PDF-ben
.
Legidézettebb IEEE
    Trans. cikkek
    angol, PDF-ben
.
Hivatkozások listája
    (Google Scholar)

A szoftveres,
    elektronikáról (SED)
    szóló "IEEE CAS
    Magazine" tutoriál.
    Angol, PDF-ben

A kaotikus     adatátvitelről
    szóló, meghívott
    "Proc. of the IEEE"
    tutoriál.
    Angol, PDF-ben
Oktatás Budapesten

PPKE-ITK
.
Korszerű rádiós
    adatátviteli eszközök
.
Mérő automatika
    rendszerek
.
Áramkörök elmélete
    és számítása
.
Internetes
    média-kommunikáció
    


Oktatás Hong Kongban

PolyU - EIE
.
Advanced Telecom-
    munication Systems
.
Communication
    FundamentalsKolumbán Géza (Fellow of IEEE), mérnöki diplomáját (1976) és Ph.D. fokozatát (1990) a Budapesti Műszaki Egyetemen, a műszaki tudomány kandidátusa (1990) majd doktora (2005) címeket a Magyar Tudományos Akadémián szerezete. Habilitációjára 2005-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen került sor. Az USA-beli IEEE szervezet 2005-ben választotta Fellow-vá a kétszeres mintavételezésű hurkok (lásd MTA kandidátusi disszertáció) és a nemkoherens kaotikus hírközlés (lásd MTA akadémiai doktori disszertáció) terén elért eredményeiért.

Egyetemi tanulmányai után a budapesti Finommechanikai Vállalatnál helyezkedett el (1976), ahol mikrohullámú lokálgenerátorokat, tranzisztoros teljesítményerősítőket és VCO áramköröket fejlesztett az FMV-ben gyártott földfelszini nagykapacitású analóg mikrohullámú rádiórelé rendszerek számára. 1980-ban az MTA ösztöndíjával került a Távközlési Kutató Intézetbe (TKI), ahol számos rendszertervezési feladatban vett részt: SCPC típusú műholdas hírközlő berendezés fejlesztése és gyártása, műholdas mikrohullámú rendszerek up- és downkonverter berendezéseinek valamint kiskapacítású digitális mikrohullámú adatátviteli rendszerek fejlesztése. Mint csoportvezető irányította a műholdas rendszerek és frekvenciaugratásos (FH) szórt spektrumú rendszerekhez kidolgozott frekvenciaszintetizátorok fejlesztését.

Oktatói státuszban 1991-92 között egy tanévet az ankarai Bilkent Egyetemen, majd 1992-93 között egy tanévet a ciprusi Eastern Mediterranean University-n oktatott. 1993-ban tért vissza a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre (BME) ahol 2009-ig egyetemi tanári beosztásban oktatott a Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszéken (MIT). 2009. szeptemberétől a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) Információs Technológiai és Bionikai Karának (ITK) egyetemi tanára.

Mint a kaotikus rendszerek csoport vezetője a világon elsőnek mutatta meg, hogy a kaotikus jelenség megfigyelhető az analóg autonóm fáziszárt hurkokban, kidolgozta a kaotikus hullámforma kommunikáció elméletét, megteremtette a nemkoherens kaotikus adatátvitelt mint egy teljesen új nemzetközi kutatási irányzatot. Kifejlesztette a DCSK és FM-DCSK modulációs eljárásokat, amelyek azóta világszerte a leggyakrabban használt kaotikus modulációs eljárásokká váltak.

Két, M. P. Kennedy (University College Cork, Írország) és L. O. Chua (University of California, Berkeley) professzorokkal közösen jegyzett cikke bekerült az IEEE Transactions leggyakrabban hivatkozott cikkei közé. Ezidáig publikációit több mint 4.600 alkalommal hivatkozták, h-index=27, i10-index=51.

Meghívott oktatóként és kutatóként hosszabb ideig dolgozott az Electronics Research Laboratory-ban (Chua prof. laborja az UC Berkeley-n), a Hong Kong Polytechnic University-n (PolyU), az INSA-LATTIS Laboratóriumban (Toulouse, Franciaország), a University College Dublin és Cork-ban (Írország), EPFL-en (Lausanne, Svájc), a Drezdai Műszaki Egyetemen és a Hong Kong City University-n.

2012-ben Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karán felállította a "Szoftver definiált elektronika és virtuális műszerezés" (SDE-VI) laboratóriumot. Az SDE-VI laboratórium fontosabb eszközei: USRP és PXI alapú, számítógépes környezetbe ágyazott, analóg RF jelek generálására és feldolgozására alkalmas mérőrendszerek, alapsávi adapterrel kiegészített, PXIe alapú, FlexRIO FPGA mérőrendszer, továbbá számos távvezérelhető műszer a mikrohullámú spektrumanalizátortól az RF digitális oszcilloszkópig. Az SDE-VI laboratóriumban megvalósított, 6,6 GHz-ig használható mérőrendszerek az SDE koncepció alapján lehetővé teszik tetszőleges adatátviteli rendszerek és mérőműszerek megvalósítását. A rendelkezésre álló SW és HW eszközökkel nyomonkövethetőséget biztosító automata kalibráló és teszt rendszerek valósíthatók meg.

Az SDE kutatás terén elért úttörő munkájáért az IEEE CAS Society Kolumbán Gézát 2013-14 időszakra beválasztotta az IEEE CAS Distinguished Lecturer-jei közé. Az IEEE CAS Society által finanszírozott Distinguished Lecturer Program (DLP) célja a legújabb kutatási trendek és technológiák minél gyorsabb elterjesztése ún. DLP előadások keretében. A DLP program presztízsét jól mutatja, hogy az IEEE CAS Society minden évben csak 10 személyt választ be a DLP előadók körébe jelölés, és a teljes világra kiterjedő versenyeztetés alapján. Egy DLP előadó két évre kap megbizatást, és ebben az időszakban a DLP előadások tartásával kapcsolatos költségeit az IEEE fedezi. A DLP program keretében felajánlott két előadás címe:

  • Első DLP előadás címe: "Software Defined Electronics: A new research field for CAS Society"
  • Második DLP előadás címe: "A new approach for design and implementation of future communications systems"

Jelenlegi kutatási területei: szoftver definiált elektronika, virtuális műszerezés, komplex rendszerek számítógépes szimulációja, fáziszárt hurkok, ultra-szélessávú (UWB) és kaotikus vezetéknélküli hálózati eszközök és nyomonkövethetőséget biztosító automata gyártó és mérő rendszerek.Kapcsolat:

Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Információs Technológiai Kar
310-es szoba
Budapest VIII., Práter utca 50/a.
Postai cím:    Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Információs Technológiai Kar
H-1083 Budapest, Práter utca 50/a.

Tel.: (+36-1) 8864754
Fax: (+36-1) 8864724
e-mail: kolumban<AT>itk<DOT>ppke<DOT>hu
URL: https://users.itk.ppke.hu/~kolumban/
Frissítve:Információs Technológiai Kar, Pázmány Péter Katolikus Egyetem