Tehetséggondozás az informatikában

BEVEZETŐ

Ez a tehetséggondozó anyag a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának megbízásából, az Európai Unió támogatásával készült.

Informatikából sok tankönyv, feladatgyűjtemény van forgalomban, valamint az érettségire felkészítésben rendelkezésre áll a 2005 óta lezajlott közép- és emelt szintű gyakorlati érettségi vizsgák feladatainak adatbázisa. Ezért úgy gondoltuk, hogy nem új feladatokat készítünk ezen tananyagok kiegészítésére, hanem megpróbáltunk egy lehetséges válogatást adni a feladatokból, amelyek alapján át lehet ismételni a középszintű tananyagot, és eredményesen meg lehet tanítani az új emelt szintű ismereteket.

Ebben az évben a témakörök közül a dokumentumkészítést (szövegszerkesztés, prezentáció, weblapszerkesztés), valamint az adatbázis-kezelést dolgoztuk ki. A weblapszerkesztésben a html nyelv, adatbázis-kezelésben az sql-parancsok megtanítására is adunk megfelelően összeválogatott feladatokat és mintamegoldásokat.

Minden tananyaghoz rendelkezésre áll a feladatlap, a forrásfájlok, a megoldás, valamint az értékelési útmutató, hogy az internet-kapcsolat esetleges hiánya se okozhasson gondot. A tananyag az emelt szintű érettségire és a felsőfokú szakirányú tanulmányokra való felkészítést, felkészülést segíti, egyenlő esélyt biztosítva a különböző háttérrel rendelkező, hátrányosabb helyzetű oktatási intézmények tanárai és tanulói számára.

Ugyanakkor az emelt szintű érettségi követelményeihez képest részben szeretnénk többet (és igényesebbet) adni, részben szeretnénk kevésbé kitaposott ösvényen járni. A honlapszerkesztés során fontosnak tartjuk a tartalom és a forma következetes elválasztását (azaz a stílusok használatát), valamint (valamely) szabványnak megfelelő oldalak elkészítését. Az adatbáziskezelés kapcsán pedig hasznosnak látjuk az sql alapjainak és a legelemibb reguláris kifejezéseknek a megismerését is – már csak azért is, hogy a későbbiekben a programozás során (is) hasznosítható ismereteket szerezhessenek a diákok. Úgy hisszük, hogy ezekkel a készségekkel nem csak az érettségi és a felsőfokú intézménybe való bejutás, hanem a majdani munkába állás céljait is szolgáljuk.

A dokumentumkészítésről és a grafikus felületen zajló adatbázis-kezelésről szóló fejezeteket Babics Csaba írta, a honlapszerkesztésről és az sql-parancsokról szóló oldalakat Madas Pál készítette, a szerkesztés munkáját dr Farkasfalvy Judit végezte.

Budapest, 2015. szeptember 21.

dr Farkasfalvy Judit

a munkacsoport vezetője

 

TOVÁBB