Tehetséggondozás a Biológiában

BEVEZETՐ

A DVD a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának megbízásából készült.

A feldolgozott témakörök a biológia tudományának bonyolultabb, nehezen tanulható, valamint szorosan a tananyaghoz nem tartozó részleteit ölelik fel, a teljesség igénye nélkül. A szerzők az egyes fejezeteket változatos módszerekkel dolgozták ki: találunk bennük magyarázó, a feldolgozást segítő, a tanuláshoz gazdag képanyagot adó, valamint az elsajátított anyag alkalmazását megkövetelő részeket.

A DVD elsősorban egyéni tanulmányozásra készült, ugyanakkor részei az oktatásban is felhasználhatóak. Az egyes mappákban található file-ok elnevezései jelzik a feldolgozott témakör felosztását. A PowerPoint dokumentumok megnyitás után az F5 funkciógombbal vetítési funkcióra állíthatók, így a bennük található (pl. nyilakkal, vagy elütő színnel jelölt) animációk is elérhetővé válnak. Az egyes diák utalhatnak a téma következő részére, a file-ok több esetben egymásból nyithatóak. Az érettségi és OKTV feladatok eléréséhez internetkapcsolat szükséges

Budapest, 2015. november 6.

 

TOVÁBB