Tehetséggondozás a Biológiában

BEVEZETՐ

A DVD a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának megbízásából készült. A feldolgozott témakörök a biológia tudományának bonyolultabb, nehezen tanulható, valamint szorosan a tananyaghoz nem tartozó részleteit ölelik fel, a teljesség igénye nélkül. A szerzők az egyes fejezeteket változatos módszerekkel dolgozták ki: találunk bennük magyarázó, a feldolgozást segítő, valamint az elsajátított anyag alkalmazását megkövetelő részeket. A DVD elsősorban egyéni tanulmányozásra készült, ugyanakkor részei az oktatásban is felhasználhatóak. Az egyes mappákban található file-ok elnevezései egyértelműen jelzik a feldolgozott témakör felosztását. A vetíthető (PPS) dokumentumok esetenként utalnak a téma következő részére, a file-ok egymásból nyithatóak. Az érettségi és OKTV feladatok eléréséhez internetkapcsolat szükséges.

Budapest, 2014.

dr. Dobszay Benedek

a munkacsoport vezetője

 

TOVÁBB